Grian Bhréagach‘Grian bhréagach’ na Gearmáine

 

Tá eolaithe sa Ghearmáin i ndiaidh ‘grian bhréagach’ a thógáil. Cheangail siad 149 lampa xeanóin le chéile le solas ollmhór a dhéanamh atá iontach cosúil le solas na Gréine. Dá seasfadh duine os comhair an tsolais seo, thiontódh an solas go dusta é láithreach, tá sé chomh te sin. Coinníonn na Gearmánaigh an solas i bhfoirgneamh ollmhór le nach ndéanfaidh sé dochar do dhuine ar bith.


an foirgneamh ina bhfuil an solas, tá teocht 3000°C ann sa solas!

 

Cén fáth ar thóg siad é?

Is í an Ghrian (an fíorcheann) an fhoinse cumhachta is fearr atá ag an domhan. Cuireann sí méid ollmhór fuinnimh chuig an domhan gach lá agus táimid measartha cinnte nach rithfidh an fuinneamh sin amach, am ar bith go luath. Beidh an Ghrian go fóill ag soilsiú go ceann, ar a laghad, 5 BILLIÚN bliain eile!


Gheobhaidh muid fuinneamh ón ghrian go ceann 5 BILLIÚN bliain eile!

 

An fhadhb atá ann, tá sé iontach doiligh úsáid éifeachtúil a bhaint as fuinneamh na Gréine. Tuigeann na hÉireannaigh go rómhaith nach dtig linn bheith ag brath ar sholas díreach ón Ghrian gach lá den bhliain. Tá tíortha eile ar domhan, san Artach, mar shampla, ina mbíonn sé dorcha cuid mhaith den bhliain – ní bhíonn solas Gréine ar bith ann. Agus go fiú sna háiteanna ina dtig linn bheith ag brath ar spéir ghorm agus solas Gréine, ní úsáidimid ach cuid bheag den chumhacht a chuireann an Ghrian ar fáil dúinn. Ní thuigimid an dóigh le húsáid cheart a bhaint aisti.


Tá na heolaithe ag iarraidh teacht ar dhóigheanna níos fearr le cumhacht na Gréine a úsáid

 

Sin an fáth ar thóg na heolaithe grian bhréagach – ba mhaith leo staidéar ceart a dhéanamh ar sholas Gréine agus ar dhóigheanna le húsáid níos fearr a bhaint as.


Beidh na heolaithe ábalta staidéar a dhéanamh ar chuid mhór dóigheanna nua le húsáid níos fearr a bhaint as fuinneamh na Gréine

 

Cén dóigh a sábhálfaidh sé an Domhan?

Seo an áit a dtagann an eolaíocht isteach:

Faoi láthair, faighimid an chuid is mó den fhuinneamh a úsáidimid tríd charbón a dhó. Tá carbón sa ghual agus san ola. San eolaíocht, nuair a dhóimid rud, tugaimid ocsaídiú air. Ní thig leat rud ar bith a dhó mura bhfuil ocsaigin ann. Ansin, nuair a dhónn tú an rud (carbón, mar shampla) déanann tú é a ocsaídiú. Ciallaíonn sé sin go gceanglaíonn tú ocsaigin leis. Sin an fáth a ndéantar dé-ocsaíd charbóin nuair a dhóimid gual nó ola.

Déanann barraíocht dé-ocsaíd charbóin (CO2) dochar ollmhór don timpeallacht agus tá a fhios againn nach mairfidh an gual ná an ola go deo – rithfidh siad amach lá éigin. Caithfidh muid teacht aníos le bealach níos fearr le fuinneamh a dhéanamh.

Níor mhaith leis na heolaithe an solas féin a úsáid mar fhuinneamh nó ní oibreodh sé sin sna háiteanna ar domhan nach bhfaigheann a lán solas Gréine. Síleann siad, áfach, go dtig leo solas na Gréine a úsáid le breosla eile a dhéanamh. An breosla a bhfuil siad ag smaoineamh air ná hidrigin.


Tá uisce déanta de hidrigin agus ocsaigin ach tá sé iontach deacair an hidrigin agus an ocsaigin a scaradh óna chéileSeo an chuma atá ar mhóilín uisce – 2 adamh hidrigine agus 1 adamh ocsaigine = H2O

 

Is breosla iontach maith í hidrigin nó tá neart hidrigine ar fáil ar domhan agus ní rithfidh sí amach choíche. Tá hidrigin ar fáil san uisce – H2O. (Tá uisce déanta de hidrigin agus ocsaigin). An t-aon fhadhb, tá sé iontach doiligh agus iontach costasach, faoi láthair, an hidrigin agus an ocsaigin san uisce a scaradh óna chéile. Ach síleann na heolaithe go dtig linn solas na Gréine a úsáid leis sin a dhéanamh!


Má thagann na heolaithe ar dhóigh le solas na Gréine a úsáid le huisce a scaradh ina hidrigin agus ina ocsaigin, beidh muid ábalta páinéil Ghréine a chur san fhásach agus go leor fuinnimh a dhéanamh leis an domhan ar fad a choinneáil ar obair!

 

Cuideoidh an ghrian bhréagach leo dóigh chliste a fháil leis an hidrigin agus an ocsaigin a scaradh óna chéile. Nuair a bheas siad ábalta sin a dhéanamh, beidh siad ábalta an hidrigin a stóráil agus ansin í a dhó i gcarranna agus in eitleáin agus i monarchana.

Agus an rud is fearr – cad é a bheas againn má dhóimid an hidrigin (má dhéanaimid í a ocsaídiú…)?

BEIDH UISCE AGAINN ARÍS!

Ní rithfidh muid amach as breosla choíche agus ní dhéanfaidh muid dochar ar bith don timpeallacht!