An Spás-Stáisiún Idirnáisiúnta


Is spáslong mhór é an spás-stáisiún a bhíonn ag dul thart ar an domhan i bhfithis

 

Go bunúsach, is spáslong mhór atá sa Spás-stáisiún Idirnáisiúnta. Téann sé i bhfithis thart ar an domhan.

Sa spás, an dóigh a dtéann rud amháin thart ar rud eile, mar shampla, téann an ghealach i bhfithis thart ar an domhan.

" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">fithis thart ar an domhan.

Cónaíonn spásairí sa spás-stáisiún. Téann foirne de spásairí suas chuig an spás-stáisiún i spáslong bheag agus caitheann siad tamall ina gcónaí ann agus ag obair ann. De ghnáth, fanann spásairí sa spás-stáisiún thart ar shé mhí.

Foireann spásairí ag ithe píotsa

 

An jab is mó atá ag an spás-stáisiún ná gur saotharlann mhór eolaíochta sa spás é. Ciallaíonn saotharlann áit a mbíonn eolaithe ag obair agus áit a ndéanann siad turgnaimh.

Tháinig tíortha difriúla le chéile leis an spás-stáisiún a thógáil agus téann spásairí ó thíortha difriúla suas chuig an spás-stáisiún le bheith ag obair ann.

Tagann na spásairí as cuid mhór tíortha difriúla le bheith ag obair sa spás-stáisiún

 

Tá an spás-stáisiún déanta de chuid mhór píosaí difriúla agus thig leis na spásairí píosaí nua a cheangal de thuas sa spás. Tugtar ‘modúil’ ar na píosaí difriúla.

Tá an spás-stáisiún déanta de chuid mhór píosaí difriúla agus bhí ar na spásairí é a thógáil, píosa ar phíosa

 

Luíonn fithis an spás-stáisiúin thart ar 220 míle thuas os cionn an domhain. Ciallaíonn sé sin go mbíonn na spásairí ag eitilt thart timpeall an domhain, achan bhomaite d’achan lá, 220 míle os ár gcionn!

Bíonn an spás-stáisiún ag bogadh thart ar an domhan os ár gcionn i rith an ama

 

Cuireadh an chéad chuid den spás-stáisiún isteach sa spás sa bhliain 1998. Thug roicéad ón Rúis an chuid sin isteach sa spás. Ina dhiaidh sin, tugadh níos mó píosaí suas agus ceanglaíodh den chéad phíosa iad. Ní raibh an spás-stáisiún réidh faoi choinne daoine a bheith ina gcónaí ann go dtí an bhliain 2000.

Ní raibh an spás-stáisiún réidh faoi choinne daoine go dtí 2000

 

Tháinig an chéad chriú de spásairí ar an 2 Samhain, 2000 agus tá daoine ina gcónaí sa spás-stáisiún ón lá sin go dtí an lá atá inniu ann! Bhí siad ag cur leis an spás-stáisiún i rith an ama agus níor críochnaíodh é go dtí an bhliain 2011.

Seomra leapa sa spás-stáisiún

 

Tá an spás-stáisiún thart faoin mhéid chéanna le teach cúig sheomra leapa. Tá dhá sheomra folctha ann, spórtlann bheag agus fuinneog mhór le go dtig leis na spásairí amharc amach ar an spás agus ar a gcairde agus a muintir thíos fúthu ar domhan. Tá go leor spáis ann faoi choinne seisear daoine.

Seo an leithreas – níl domhantarraingt ar bith sa spás, smaoinigh faoi sin!

 

Seo an spórtlann, tá sé iontach tábhachtach aclaíocht a dhéanamh nó ní úsáideann matáin na gcos sa spás

 

Am dinnéir – mmmm!!!

 

An radharc a fuair spásaire amháin ar Éirinn ón spás-stáisiún idirnáisiúnta

 

Tá saotharlanna difriúla mar chuid de agus is tíortha difriúla a rinne na saotharlanna (na Stáit Aontaithe, an Rúis, an tSeapáin agus an Eoraip).

Duine de na spásairí ag obair sa tsaotharlann

 

Tá turgnamh eile ar bun ag na spásairí seo


Tá painéil ghréine ar thaobhanna an spás-stáisiúin agus bailíonn na painéil seo fuinneamh ó sholas na Gréine. Tá géaga róbait ar an taobh amuigh den spás-stáisiún fosta.

 

D’úsáid na spásairí na géaga seo le cuidiú leo an spás-stáisiún a thógáil. Thig leis na spásairí na géaga seo a úsáid le cuidiú leo agus iad amuigh ag siúl ar an taobh amuigh den spás-stáisiún.

Ceann de na géaga róbait atá ag an spás-stáisiún

 

Bíonn aerbhac ar gach doras sa spás-stáisiún leis na spásairí a choinneáil sábháilte ar eagla go mbeadh fadhb ann le ceann amháin de phíosaí an spás-stáisiúin. Coinníonn na haerbhaic an t-aer istigh do na spásairí. Tá doirse speisialta ar an spás-stáisiún fosta a dtig le spáslonga eile ceangal díobh.

Spásaire ag siúl ar an taobh amuigh den spás-stáisiún

 

Úsáideann na daoine ar domhan spáslonga beaga le bia agus rudaí atá de dhíth do na turgnaimh a chur suas chuig an spás-stáisiún agus leis an bhruscar a iompar anuas (ní thig leo é a chaitheamh amach ar an fhuinneog!)

An spáslong Atlantis ceangailte den Spás-Stáisiún Idirnáisiúnta

 

Úsáideann daoine spáslong ón Rúis darb ainm Soyuz le spásairí a chur chuig agus a thabhairt ar ais ón spás-stáisiún.

Tá an spás-stáisiún tábhachtach mar cuidíonn sé linn tuiscint a chur ar an spás. Déanann na spásairí turgnaimh lena fháil amach cad é a tharlaíonn do choirp daoine agus do rudaí eile ón domhan, nuair a théann siad isteach sa spás. Thig linn na rudaí a fhoghlaimímid a úsáid le cuidiú linn turais níos faide a dhéanamh isteach sa spás nó go fiú le cónaí a dhéanamh ar phláinéid eile – Mars, mar shampla!

Lá éigin, b'fhéidir go mbeadh muid ábalta na rudaí a d’fhoghlaim muid ar an Spás-Stáisiún Idirnáisiúnta a úsáid le cuidiú linn cónaí ar phláinéad eile – Mars, mar shampla!