Gach alt i ngach ábhar…


Teideal: Floreo – Forbairt na hAthléimneachta

Ábhar: Oideachas Sóisialta

Leibhéal: Teastas Sóisearach, TGMO
Teideal: An tOcras Mór

Ábhar: Stair

Leibhéal: Aois 11-14, Teastas Sóisearach, TGMO
Teideal: Lá Pi – an 14ú Márta

Ábhar: Matamaitic

Leibhéal: Ginearálta, Aois 11-14
Teideal: An Spás-Stáisiún Idirnáisiúnta

Ábhar: Eolaíocht

Leibhéal: Ginearálta, Aois 11-14
Teideal: Grian Bhréagach

Ábhar: Fisic

Leibhéal: Ginearálta, Aois 11-14
Teideal: Fibonacci

Ábhar: Matamaitic

Leibhéal: Ginearálta, Aois 11-14